Vydávání rybářských lístků.

Obecní úřad Velké Březno vydává rybářům s trvalým pobytem v obci Velké Březno a obcích, které spadají do naší rozšířené působnosti (Malé Březno, Homole, Zubrnice) rybářské lístky, pokud jim ten stávající končí, nebo se jedná o rybáře nováčky.

Aby bylo žadateli vyhověno, je třeba, aby s sebou přinesl občanský průkaz (žadatel starší 15ti let), rybářský lístek, jehož platnost už končí  anebo osvědčení o získané kvalifikaci, pokud se jedná o nového rybáře.

V pokladně obecního úřadu zaplatí žadatel příslušný obnos, který je odvislý od doby platnosti rybářského lístku: 

1 rok ...              100,- Kč

3 roky ...            200,- Kč

10 let ...             500,- Kč

na neurčitou ...  1 000,- Kč

Mládež do 15ti let: 

1 rok ... 50,-Kč

3 roky ... 100,-Kč