Informace z úřadu - 13. týden

Tento týden pokračoval v duchu nařízení vlády o nouzového stavu.

Obecního úřadu pracuje v omezeném režimu za aplikování maximálních preventivních opatření z důvodu možné nákazy Coronavirem. Hlavním požadavkem je vyloučit co nejvíce přímý osobní styk a komunikaci vést telefonicky či elektronicky.

Roušky
V průběhu týdne jsme několikrát jednali s některými občany obce, kteří šijí ochranné roušky a poskytují je občanům a organizacím obce. Obec následně zajišťuje předání darovaných roušek obyvatelům domů s pečovatelskou službou (DPS) a všem osobám starším 65 let, kteří o to požádali. V případě potřeby pomoci volejte, pište, na obecní úřad.
Všem, kteří pomáhají a nabídli pomoc v této krizové situaci, velice děkujeme.

Opravy bytového fondu
Z důvodu omezení osobního styku byla poprvé využita možnost jednání přes videokonferenci. Proběhlo jednání komise k otevírání obálek s nabídkou na akci zateplení obecních domů Litoměřická 248, Ústecká 149,152. Videokonference se zúčastnilo najednou pět osob, přičemž kvalita spojení byla vynikající. Bude to dobrá inspirace pro budoucnost při řešení neobvyklých situací.

Školní jídelna
Dále proběhla prohlídka staré školní jídelny za účelem zpracování demoličního výměru a návrhu na nové využití. Po dohodě se zástupci školy je první návrh směřován na rozšíření školní družiny a odborné učebny.

Do příštího týdne přeji všem hodně zdraví, štěstí. Buďme ohleduplní k sobě i k druhým. 

Děkuji.