Informace z úřadu - 14. týden

Krátce z tohoto týdne.

Samospráva
V pondělí se konalo 67. jednání rady. Mimo běžné agendy (nájmy, atd.) rada vzala na vědomí vznik nového mandátu zastupitele za ODS pana Petra Žižky, který nastoupil po rezignaci pana Michala Šidáka. Na dalším jednání zastupitelstva složí p. Žižka slib zastupitele.
Příští jednání rady je plánováno na 25. 4. 2022.

Z úřadu
Proběhl další kontrolní den stavby zateplení domu Náměstí 171. Práce postupují dle harmonogramu. Viz fotografie. Předpokládáme, že termín dokončení bude dodržen.
Též proběhl kontrolní den stavby opravy veřejného osvětlení, která probíhá v souběhu prací ČEZu ve Vítově. Ještě zbývá dokončit zhotovení asfaltových povrchů a stavba bude připravena k předání.
Uskutečnilo se jednání výběrové komise na zhotovitele stavby "Oprava chodníku ve směru benzinová pumpa - Valtířov". Komise otevřela obálky s nabídkami a vybrala ekonomicky nejvýhodnější, kterou doporučila radě obce ke schválení.

V pátek dopoledne jsem vedl svatební obřad a následně připravoval agendy na další pracovní týden.

Z obce
Ukliďme Velké Březno a Valtířov
Tuto sobotu se koná akce na téma Ukliďme Velké Březno-Valtířov. Přijďte se podílet na zlepšení životního prostředí v naší obci. Sraz v 9.00h na Náměstí ve Velkém Březně. Organizační pokyny budou sděleny na místě. Ukázka "Pytlomatů" níže. Pytle jsou umístěny na náměstí u hodin, ve Vítově u horní autobusové zastávky a ve Valtířově u výjezdu na cyklostezku u hřbitova.
Pozvánka pro děti na Velikonoční hledání vajíček
V pátek 15. 4. 2022 mezi 10-12. hodinou na cestě pod zámkem bude připravena soutěž pro děti. Čeká na ně plnění úkolů s velikonoční tématikou.

11474.jpg

11473.jpg

11475.jpg

11476.jpg

11477.jpg

11478.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 8. 4. 2022 5:02
Za čtvrtek přibyly 2 nové případy (ve středu 1) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme 22 případů. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 7; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zlepšila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 0.96 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obce.
Informace o očkování
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 66 % obyvatel, tj. 78 286 osob, z toho má 77 180 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 019 osob, z toho 20 957 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 16 osob.
Protože covid je tu stále s námi, stále apeluji na dodržovat hygienických pravidel  při setkávání se s ostatními lidmi.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levém obrázku je celkový aktuální počet nakažených a v pravém je týdenní přírůstek.

11471.jpg

11472.jpg

Příští příspěvek bude až za 2 týdny z důvodu velikonočních svátků.

Hezký další, velikonoční týden a Veselé Velikonoce.