Informace o některých důležitých projektech

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych vás postupně a pravidelně informovat o současně probíhajících důležitých projektech v obci, v jaké jsou fázi, a i o dalších zajímavostech každodenního života v obci. 

  • Výstavba školní jídelny - probíhá dle stanoveného harmonogramu bez omezení. Proběhlo jednání s vedoucí školní jídelny, která připomínkuje vybavení kuchyně a umístění některých pracovišť (příprava na bezlepková jídla). Své požadavky předložila v písemné podobě a budou konzultovány s projektantem stavby.
  • Chodník pod zámkem - stavba chodníku pod zámkem byla předána obci k užívání. Doplněny informace k předání žádosti na poskytovatele dotace, která činí více jak 2 mil. Kč. V současné době jsme ve fázi přípravy žádosti o kolaudační rozhodnutí. Kolaudace není podmínkou k poskytnutí dotace.
  • Plot podél železnice - v pátek 23.11.2018 byla zahájena stavba plotu podél železniční trati v úseku železniční přejezd - trafostanice naproti vlakovému nádraží.

Několik fotografií přiloženo.

Velmi stručně a pro zajímavost uvádím i další informace k vybraným probíhajícím projektům. Jde zejména o instalace radarů v obci (část Valtířov) - jsme před podpisem smlouvy na dodání a instalaci. Digitální povodňový plán - připravujeme dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu zhotovení. Nákup kompostérů a nádob na tříděný komunální odpad je v řízení. Projekt Rekonstrukce Náměstí Velké Březno probíhá - připravuje se projektová dokumentace. Stejné platí i pro projekt modernizace veřejného osvětlení. V KD Tivoli probíhají plánované opravy s termínem dokončení 30.11.2018.

6486.jpg

6487.jpg

6488.jpg

6489.jpg

6490.jpg

6491.jpg

6492.jpg

6493.jpg

6494.jpg

6495.jpg

6496.jpg

6497.jpg