Informace z úřadu - 2. týden

Krátký přehled o dění v obci  a na úřadu.

Z úřadu
Proběhlo jednání se zástupcem Czechinvestu o regionálních akcích, projednávaných v rámci jeho působnosti.
Ve středu celé dopoledne jsme řešili s právním zástupcem obce problematiku pohledávek, především z bytového fondu.
Jednali jsme s firmou, která provádí opravu pobřežní zdi na Suchém potoce o předání pozemků ve vlastnictví obce. Bylo dohodnuto provedení čistých terénních úprav v jarních měsících.
Dále se uskutečnil pohovor se zájemci na pracovní pozici referent správy majetku obce. Na tuto pozici se přihlásili tři uchazeči. Do konce příštího týdne bude rozhodnuto o přijetí některého z uchazečů.
Jednali jsme též s firmou Omexon, která provádí přeložky vrchního vedení NN ze sloupů do země. ČEZ postupně plánuje zavádět tyto přeložky na celém území obce Velké Březno i Valtířov. Bude tedy postupně částečně omezovat dopravu v obci. První etapa bude zahájena začátkem února ve Vítově.  Jedná se  o úsek hlavní ulice Litoměřická a cesta podél Homolského potoka kolem chatové oblasti.

Samospráva
Tento týden se konalo 62. jednání rady obce. Číselná řada usnesení v tomto roce začíná číslem 1/2022. Rada obce mimo jiné běžné záležitosti projednávala schválení podání žádosti z programu Obnovy venkova na opravu chodníku směr od benzinové pumpy do Valtířova. 

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 14. 1. 2022
Za čtvrtek přibyly 2 nové případy (ve středu 3) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z 33 případů ke včerejšku na 34 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 18; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace lehce zhoršila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.48 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 723. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (709.) jsme se posunutím o 14 příček zlepšili. Patříme mezi 12 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.
Informace o očkování:
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 65 % obyvatel, tj. 77 445 osob, z toho má 75 687 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 20 969 osob, z toho 20 851 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 328 osob.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

11112.jpg

11113.jpg

Stále apeluji na všechny spoluobčany, aby důsledně dodržovali všechna požadovaná opatření k omezení šíření nemoci Covid. Buďme opatrní při setkávání s jinými lidmi a při návštěvě míst s vyšší koncentrací lidí. 

Přeji všem úspěšný další týden a dobré zdraví.