Informace z úřadu - 38. týden

Krátce z tohoto týdne.

Zastupitelstvo
Tento týden v pondělí se konalo 19. zasedání zastupitelstva obce. Na programu jednání bylo schválení záměrů a prodej obecních pozemků. Program jednání a zápis z jednání bude zveřejněn na webových stránkách obce.

Z úřadu
Proběhlo jednání s firmou, která provádí pro obec analýzu odpadového hospodářství. Byl předložen ke konzultaci návrh dokumentu analýzy a následně odsouhlasen její obsah. Tento týden by měla být analýza odevzdána ve finální podobě. Zároveň byla projednána doporučení k záměru implementace akce Door to Door v naší obci. V návaznosti na nový odpadový zákon bylo doporučeno změnit podmínky implementace v obci a celou žádost o podporu znovu nastavit a požádat v jiné konfiguraci.
Konala se schůzka s poskytovatelem telefonních služeb o podmínkách prodloužení poskytovaných služeb.
Měli jsme celodopolední jednání s právním zástupcem obce o všech ožehavých tématech, která obec v současné době řeší. Např. zvyšování cen nájemného v obecních bytech, přístup a řešení k antirouškařům v základní škole, atd
Byla dokončena oprava chodníku v Aleji sportovců - viz fotografie na webu a příští týden bude předložen předávací protokol.

Covid
Dobrá zpráva je, že v obci nejsou nové případy. Přesto vyzývám všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.
Doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou). Současné statistiky nakažených jasně ukazují, že většina nakažených jsou lidé, kteří nejsou očkováni proti Covidu).  
Tabulky níže ukazují denní stav a týdenní přírůstek v obci.

10619.png

10620.png

Přeji krásný příští týden a hodně zdraví.