Informace z úřadu - 39. týden

Rada obce
Tento týden v pondělí se konalo 38. jednání Rady obce. Rada projednávala pronájmy obecních pozemků, záměry prodejů a schvalovala dodatky ke smlouvám na zateplení obecních domů. 

Různé
Z důvodu aktualizace pojištění obecního majetku a rizik, spojených s činností obce, proběhlo jednání s pojišťovacím makléřem.

Dále proběhla schůzka se zástupcem firmy, která vyhrála výběrové řízení na zhotovení stavby Hřiště pro mládež a oplocení pískové plochy v Pískovně  Valtířov. Předání staveniště bylo dohodnuto na úterý 29. 10. 2020.

Obec ukončila spolupráci s firmou, která prováděla zimní údržbu místních komunikací, a právě tento týden proběhlo několik dalších jednání s možným dodavatelem této služby s upřesněním požadavků obce a možností dodavatelů.

Rekonstrukce a zateplení bytového domu Litoměřická 248 je téměř hotová, zbývá ještě dodělat zbylé dva domy, na kterých se nyní pracuje. Fotografie výsledného vzhledu jsou postupně doplňovány na webovských stránkách obce v rubrice Fotokronika.

Na konci týdne se uskutečnilo pro všechny zaměstnance školení první pomoci a každoroční školení řidičů, zakončené testem.

Apeluji na všechny naše spoluobčany, aby dodržovali všechna nařízená a doporučovaná opatření ke snížení rizika onemocnění Covidem 19.

Přeji úspěšný příští týden a hodně zdraví.