Informace z úřadu - 40. týden

Krátká informace z tohoto týdne.

Rada obce
Tento týden se uskutečnilo 56. jednání rady obce. Rada projednávala záměry pronájmů a schvalovala nájemní smlouvy. Následně jsme konzultovali příspěvky jednotlivých radních k provozním záležitostem v obci. Viz zápis, který je či bude uveřejněný na webových stránkách.
Dále proběhlo jednání s administrátorem a projektantem na zhotovení projektu a následné zpracování žádosti o dotaci na rozšíření základní školy o prostory družiny a odborných učeben. Poté proběhla schůzka s ředitelem školy na téma doplnění a upřesnění požadavků.

Úřad
Těsně před jednáním rady se uskutečnilo zasedání výběrové komise na zateplení obecního domu Náměstí 171. Proběhla kontrola předložených dokladů a vyhodnocení dle zadávacích podmínek a následně bude doporučeno radě obce schválení podpisu smlouvy z nejlevnějším dodavatelem.
Proběhlo jednání s makléřskou firmou, která nabízí pojištění obecního majetku.

Pozvánka k volbám
Tímto zvu naše spoluobčany na volby do parlamentu ČR, které proběhnou dnes 8. 10. 2021 od 14:00h do 22:00h a zítra od 8:00h do do 14:00h v zasedací místnosti obecního úřadu a pro část Valtířov v restauraci Na Kopečku. Přijďte vyjádřit svým hlasem svůj názor.

Pozvánka na fotbal
Sportovní příznivce FK Jiskra zvu na nedělní dopolední a odpolední fotbalová utkání družstev dorostu a dospělých. Podrobnosti zde.

Upozornění
Tímto apeluji na všechny řidiče, kteří parkují ve veřejném prostoru v obci. Hlavně se to týká motorizovaných sportovců a návštěvníků sportovního areálu Jiskra. 
Obec nechala opravit chodník v ulici Alej Sportovců nákladem téměř půl miliónu Kč a zjišťujeme, že zvláště někteří tenisté a návštěvníci Tivoli a fotbalového areálu parkují své automobily na novém (ale i starém) chodníku. Jde o porušení vyhlášky o silničním provozu (je zde jmenovitě zmíněn zákaz parkování na chodníku, pokud to není upraveno místním značením). Obec toto jednání sleduje a porušení bude řešit ve spolupráci s Policií ČR  a hrozí i případné odtažení.
Budeme požadovat od činovníků oddílu tenisu i fotbalu, aby šířili mezi svými příznivci osvětu o správném parkování. Na snímcích je příklad parkování z minulého víkendu.

10670.jpg

10671.jpg

10672.jpg

10673.jpg

10674.jpg

10675.jpg

10676.jpg

10677.jpg

10678.jpg

Covid
V obci se vyskytl jeden nový případ nakažení Covidem. Vyzývám i nadále všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.
Stále doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou).  Jen připomínám, že začalo očkování třetí dávky vakcíny - více informací naleznete např. zde.
Tabulky níže ukazují denní stav a týdenní přírůstek v obci.

10668.png

10669.png

 

Přeji krásný a úspěšný další týden.