Informace z úřadu - 42. týden

Činnost úřadu v tomto týdnu probíhala hlavně pod vlivem vyhlášených opatřeních v souvislosti s šířením nemoci COVID 19. Byla přijata organizační opatření pro stanovení mimořádné pracovní doby úřadu -  viz doplňující informace na webových stránkách obce a dlaždici/baneru COVID.

Několik plánovaných schůzek bylo zrušeno a jednání probíhala pouze ve formě telefonních nebo video hovorů. V některých případech se ukazuje, že to není to pravé ořechové, osobní setkání je obvykle produktivnější.
To jsme si ověřili například při schůzce se zástupci pivovaru Velké Březno na téma provozních věcí, omezení výroby a tím i vlivu na provoz ČOV. Podstatné snížení objemu vypouštěných odpadních vod.

Společně s tajemníkem obce jsem se zúčastnil celodenního školení na téma Klíčové informace pro zřizovatele škol v školním roce 2020/2021. Toto školení proběhlo také jako video konference a poukázalo na několik změn ve vztahu mezi zřizovatelem a školou jak ZŠ tak MŠ.

Proběhl kontrolní den stavby oprava fasády bytového domu v ulici Zahradní č. p. 142. Aktuální počasí nám moc nepřeje. Předpokládáme, že fasáda bude dokončena do cca poloviny prosince. Snad nás nepředvídatelné okolnosti nepřekvapí (počasí, COVID).

Znovu žádám všechny spoluobčany o důsledné dodržování všech opatření v rámci prevence šíření korona viru. Ze čtyřech R hlavně zdravý rozum.

Děkuji a přeji klidný příští týden a pevné zdraví.