Informace z úřadu - 43. týden

Dobrý den,

hned na začátku bych se vrátil ještě k události minulého týdne, na kterou jsem, nevím proč, pozapomněl. Jak jste si určitě všichni všimli, podél chodníku do Valtířova vyrostla třešňová alej. Jak bylo již zmíněno v letošním Obecním zpravodaji č. 3, tato akce se podařila uskutečnit za finanční pomoci z nadace ČEZ. Už v současné době to vypadá hezky a až na jaře vykvetou krásným bílým květem, to bude teprve paráda. Několik fotografií pro připomenutí naleznete na našich obecních stránkách - viz Fotokronika.

Různé
Aktuální stav budování nového hřiště pro mládež za fotbalovým hřištěm FK Jiskra - bylo dokončeno osazení cvičebních prvků a příští týden budou dokončeny terénní úpravy.
V příštím týdnu též začne stavba oplocení pískového hřiště v pískovně ve Valtířově.

Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele úklidu místních komunikací  - tzv. "zimní údržby".

Chod obecního úřadu
Krátce upozorňuji na nouzový provoz obecního úřadu viz informace na web. stránkách - odkaz zde

Opět apeluji na dodržování všech nařízení a pokynů platných při zvládání kovidové krize. 

Přeji všem spoluobčanům klidný příští týden a hlavně hodně zdraví.