Informace z úřadu - 47. týden

Krátké informace z obce v tomto týdnu

Zastupitelstvo
V pondělí se konalo pracovní jednání zastupitelů k sestavení rozpočtu na rok 2022. V provozních výdajích obec vycházela ze skutečnosti letošního roku a předpokládanému navýšení cen energii. V části plánování jednotlivých větších akcí byl představen rozpočtovaný návrh. Následně proběhl komentář a diskuse k jednotlivým bodům. Po dvou hodinách jednání nebylo dalších dotazů a tak jednání bylo ukončeno.

Z úřadu
Další den proběhla kontrola od hasičů na připravenost obce v krizovém řízení. Kontrola neshledala žádných nedostatků.
Proběhlo jednání s firmou zajišťující výstavby sportovišť na téma rekonstrukce škvárového hřiště v areálu bývalé pískovny. Pokud se vše podaří, proběhne tato rekonstrukce v příštím roce.
Dále proběhlo jednání s firmou, která provádí správu a částečnou údržbu obecních plynových kotelen na téma stanovení cen s ohledem na jejich současný velký nárůst.
Jak již bylo zveřejněno, bohužel ani v letošním roce nedojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku a společnému setkání u svařeného vína a cukroví na náměstí.

Základní škola
Nepříjemná informace dorazila v pátek ráno - dojde k uzavření základní školy. Krajská hygienická stanice nařizuje karanténu v době od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021  v Základní škole Velké Březno, neboť  v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví. Mimo provoz je též školní jídelna, školní družina a ZUŠ. Uzavření školy se týká i očkovaných žáků. Informace o online výuce najdete na stránkách školy.
Snad bude týden stačit na dokončení léčby a prodělání karantény u většiny žáků.
To nám to ten advent začíná.

Covid
Vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Aktuální vývoj situace ve státě můžete sledovat ve sdělovacích prostředcích. 
Neuvěřitelné!!! Ve Velkém Březně došlo k enormnímu nárůstu počtu potvrzených nakažených - během 10 dnů se zvýšil počet z 16 na 78.
Moje apely na dodržování opatření nebyly jen prázdná slova.

Důrazně Vás žádám - omezte společenský styk na co nejmenší míru. Důsledně dodržujte doporučení hygieniků jak se chovat při Covid epidemii.

Očkujte se!

Očkování třetí dávky vakcíny - více informací naleznete např. zde.  

První tabulka vždy zobrazuje celkové počty aktuálně nakažených lidí. Druhá pak zachycuje týdenní přírůstky. Ty ukazují, kde se podle zjištění hygienických stanic virus nejvíce šíří právě teď - jinými slovy: kolik nových případů přibylo za posledních sedm dní. Tomuto parametru se říká incidence.

10830.png

10831.png

Podrobný Covid report o situaci ve Velkém Březně lze nalézt též v aplikaci Mobilní Rozhlas: 

https://velke-brezno.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Tento týden končí první adventní nedělí, přeji Vám tedy hodně štěstí, zdraví v této nelehké době a buďte k sobě ohleduplní.