Informace z úřadu - 48. týden - ADVENT

Několik informací z tohoto týdne.

Příprava na pořízení nového hasičského vozidla
V pondělí jsme se zúčastnili metodického školení na Generálním ředitelství HZS v Praze, ohledně vyplnění žádosti o dotaci na nový hasičský vůz. 

Jednání Rady obce
V pondělí též proběhlo jednání Rady obce, kde jsme mimo jiné dolaďovali již zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet by se měl schvalovat na jednání zastupitelstva 11. prosince. Mimochodem, jednání ZO bude probíhat v nové školní jídelně a tak veřejnost bude mít i možnost vidět jídelnu zevnitř.

Školení o tvorbě rozpočtu na další 3 roky
V Ústí nad Labem jsme absolvovali celodenní školení na téma tvorby rozpočtu obcí a předpokládané daňové příjmy s výhledem příští tři roky.

Školní jídelna
Opět jsme jednali (v ne zcela přátelské atmosféře) s dodavatelskou firmou na výstavbu školní jídelny ohledně závěrečného vyúčtování této akce.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu
Tento týden finišuje příprava na nedělní rozsvěcení vánočního stromku na náměstí ve Velkém Březně, kam jste všichni srdečně zváni. Podrobnosti naleznete na obecních stránkách - zde. Tentokrát má celá akce trochu jiné uspořádání a doufáme, že to bude zajímavé. Přijďte se podívat v neděli 1.12.2020, začínáme ve 14:30 h.

Přeji všem hezký a pohodový první adventní týden.