Informace z úřadu - aktuality

Pivovar Velké Březno
Minulý týden proběhlo jednání s pivovarem Velké Březno za účasti ředitele a členů rady obce o rozvoji pivovaru a o představách obce na další spolupráci i se zapojením a využitím prostor zámku Velké Březno (např. exkurze, reprezentační místnosti).

Chodník pod zámkem
V současné době je již v provozu a k užívání. Byla podána žádost o koladauci a čekáme na její vyřízení. Více informací o průběhu výstavby, popis a fotografie naleznete v obecních stránkách ve Fotokronice https://www.velke-brezno.cz/vystavba-a-rekonstrukce-fotokron-s1692CZ.

Oplocení kolem železnice
je dokončeno, viz fotografie https://www.velke-brezno.cz/oploceni-zeleznicni-trate-s1757CZ. Chceme upravit (vylepšit) vzhled pozemku podél plotu a proto úprava bude zařazena do plánů o veřejnou zeleň. 

Výstavba školní jídelny 
postupuje dle stanoveného harmonogramu. Vybavení drobným hmotným majetkem a evidenčním systémem obědů byla pověřena škola. Průběh výstavby též můžete sledovat ve Fotokronice https://www.velke-brezno.cz/vystavba-a-rekonstrukce-fotokron-s1692CZZ.

Areál bývalého SELECTU.
Koncem roku 2018 skončil pronájem areálu stávajícímu nájemci a majitel hledal a hledá nového. Proto v červnu 2018 zastupitelstvo pověřilo tehdejšího starostu úkolem jednat s majitelem objektu bývalého Selectu a možnostech využití budovy pro potřeby obce a obecního úřadu. K jednání v roce 2018 nedošlo. 
Dne 4. února máme sjednánu schůzku se zástupcem majitele objektu za účelem prohlídky budovy. Schůzky se účastní členové rady obce a vedoucí úseku majetku obce. Mnoho našich spoluobčanů si myslí, že tento objekt by byl vhodný pro soustředění všech služeb (obecní úřad, lékař, pošta, knihovna, Policie, ap.).  Proto chceme zjistit, jaké jsou představy majitele a dále jednat v závislosti na jeho případných finančních požadavcích a možnostech obce. Naší snahou je centralizovat všechny uvedené služby do tohoto objektu. Teprve poté lze smysluplně připravovat revitalizaci náměstí.