Informace z úřadu - areál bývalého Selectu

Členové Rady obce, pan Šesták a další zájemci ve spolupráci se správcem objektu provedli dne 4. 2. 2019 prohlídku budovy za účelem ověření možnosti využití pro obec.  

Jedná se o dominantní budovu v centru obce a proto hledáme smysluplné varianty řešení, aby celý objekt mohl sloužit potřebám obce. Preferovaná je možnost koupě, to je ale podmíněno získáním dostatečné finanční částky ať už z dotačních zdrojů nebo z finančního úvěru. Protože objekt skýtá velké prostory, naše představa je získání objektu a následná úprava, přestavba a vytvoření centra služeb. Jedná se služby Obecního úřadu, pošty, policie, zdravotního střediska, lékárny,  knihovny, klubu důchodců a další jiné možnosti (např. využití prostoru pro aktivity ZŠ). Určitě prověříme i možnost využití pro naše hasiče.

Před námi jsou další interní jednání a budeme hledat co nejschůdnější řešení výhodné pro budoucnost obce.  

7333.jpg

7334.jpg

7335.jpg

Další fotografie z prohlídky areál zde.