Informace z úřadu

V pátek 1. 2. 2019 se uskutečnilo  na Zámku ve Velkém Březně, za účasti místostarostky paní  Ing. Hany Šlechtové a starosty pana Karla Jungbauera, jednání s kastelánem zámku pane Ing. Milošem Musilem. Byla projednána organizace svateb na zámku a další spolupráce mezi obcí Velké Březno, Pivovarem a zámkem. Například organizace společných akcí, obnova exkurzí v pivovaru, pořádání významných setkání na zámku jak obecních, tak i pivovarských. Tomuto setká předcházelo setká rady obce s ředitelem pivovaru panem Liborem Dosedělem.

7315.png