Informace z úřadu - setkání s ředitelem okresní Policie ČR v Ústí n.L. a jednání na Úřadu práce

7477.png

Setkání s okresním ředitelem Policie ČR v Ústí n.L.
Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo v budově policie v Dlouhé ulici  setkání starostů s okresním ředitelem Policie ČR. Hlavním bodem bylo představení jednotlivých vedoucích oddělení v rámci okresu a informace o vývoji trestné činnosti. Dále byla prezentována spolupráce s Městkou policií, záchrannou službou a jednotkami požární ochrany.
V tomto tématu byla zmíněna dobrá spolupráce s jednotkou požární ochrany ve Velkém Březně. Zároveň byla otevřena otázka znovu zřízení oddělení Policie ČR ve Velkém Březně.

7476.png

Jednání starostů na Úřadu práce v Ústí n.L.
Tentýž den proběhlo jednání starostů a zástupců obcí na Úřadu práce, kde byly představeny programy na zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků v roce 2019. Bohužel došlo k podstatnému zpřísnění podmínek pro přijetí, ze kterých předpokládáme, že nikdo ze současně zaměstnaných na obci nebude opakovaně přijat. Obec musí hledat jiné řešení (znovu žádat Úřad práce o udělení výjimek, zaměstnat na hlavní pracovní poměr, zajistit dodavatelskou firmou).