Společenské akce

6463.png

Vážení spoluobčané,

chtěl bych vás informovat o plánovaných kulturních a společenských akcích, které připravuje vedení se svými spolupracovníky a dalšími dobrovolníky.

Chceme pokračovat v tradici minulých ročníků a proto v zimním období plánujeme:

  • 2. 12. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromu
  • 9. 12. 2018 -  Mikulášská nadílka v KD Tivoli
  • 19. 1. 2019 -  Maškarní ples
  • 16. 2. 2019 -  Obecní ples
  • 17. 2. 2019 -  Dětský maškarní ples 

Všichni jste srdečně zváni a podrobnosti budou publikovány v Aktualitách a na Facebooku obce. Rádi bychom, aby se do společenských aktivit zapojili naši spoluobčané. Oceníme vaši pomoc a v případě, že jste ochotni se nějakou formou podílet na organizaci (sponzorsky, osobně) kontaktujte, prosím, Ing. Šlechtovou.  Tel. 775 252 624.