Uzavření základní školy

Krajská hygienická stanice nařizuje karanténu v době od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021  v Základní škole Velké Březno, neboť  v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví. Mimo provoz je též školní jídelna, školní družina a ZUŠ. Uzavření školy se týká i očkovaných žáků. Informace o online výuce najdete na stránkách školy.

PaedDr. Jan Darsa

ředitel školy

26. 11. 2021