AKTUALITY

POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY ODEVZDEJTE DO SBĚRNÉHO MÍSTA

PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Linka pomoci seniorům

Obecní úřad Velké Březno na základě omezení práva volného pohybu v souvislosti se šířením koronaviru /označeného jako SARS Co V-2/, nabízí pomoc osamělým osobám, zejména seniorům, a to prostřednictvím linky: 412 528 478 (PhDr. Linková), na které mohou občané Velkého Března a Valtířova žádat o pomoc při zajištění nákupů, léků, hygienických potřeb nebo třeba roušek, dezinfekce apod. Pomoc bude zajištěna dle individuální dohody a dle urgentnosti ...

27.10.2020 Přečtěte si více >

SVOZ VYDANÝCH ŽOKŮ

Dne 29.10.2020 ve čtvrtek proběhne v ranních hodinách svoz vydaných žoků. Vaky musí být umístěny na veřejném prostranství a označeny číslem, jinak nebudou odvezeny a bude nutné si zajistit svoz na své náklady!

27.10.2020 Přečtěte si více >

Mimořádné opatření - COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen, zákonč. 258/2000 Sb.),nařizuje postupem podle § 69 odst 1 písm. i) a odst 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci ebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené nových koronavirem SARS-CoV-2 toto ...

20.10.2020 Přečtěte si více >

Plánovaná odstávka elektrické energie

23.10.2020 (07:20 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060738772 Velké Březno - Valtířov, okres Ústí nad Labem Valtířov 194, 201, 208, 210, 213, 216, parc. č. 409/33, parc. č. 409/39, parc. č. 409/51, parc. č. 409/55, parc. č. 409/56, parc. č. 409/58, parc. č. 409/64, parc. č. 409/65, parc. č. 409/67 Velké Březno - Velké Březno, okres Ústí nad Labem Velké Březno parc. č. 409/20, parc. č. 409/28

20.10.2020 Přečtěte si více >

Vítání občánků - Zrušení akce

Vážení rodiče, je nám to moc líto, ale důvodu neradostné situace v souvislosti s šířením nového coronaviru musíme zrušit plánované Vítání občánků dne 5.11.2020. Naši písemnou gratulaci i připravené pozornosti pro vaše dětičky je možné si osobně vyzvednout v rámci úředních hodin Obecního úřadu od pondělí 09 .11.2020 23.11.2020. Přejeme mnoho sil a pevné zdraví! Michaela Neumannová Matrikářka

19.10.2020 Přečtěte si více >

Obec Malé Březno - Výběrové řízení - Referent(ka) obecního úřadu

Starostka obce Malé Březno vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice RERENET(KA) obecního úřadu.

14.10.2020 Přečtěte si více >

Výstraha ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Zpráva č. 000371 Odesláno: 14.10.2020 10:12:05 Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000370 vydanou 14.10.2020 v 09:27:54 hodin Územní platnost: Ústecký kraj Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko. Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí 14.10. 10:30 14.10. 24:00 Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny 60 až 80 mm/24h. ...

14.10.2020 Přečtěte si více >

Výstraha ČHMÚ - Vydatný déšť

VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Zpráva č. 000356 Odesláno: 13.10.2020 11:16:33 Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000355 vydanou 12.10.2020 v 12:17:49 hodin Územní platnost: Ústecký kraj Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko. Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí 13.10. 18:00 14.10. 24:00 Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny 60 až 80 mm/24h. ...

13.10.2020 Přečtěte si více >

Výstraha ČHMÚ - Velmi vydatný déšť

VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Zpráva č. 000355 Odesláno: 12.10.2020 12:17:49 Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000354 vydanou 11.10.2020 v 10:28:07 hodin Územní platnost: Ústecký kraj Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko. Velmi vydatný déšť Vysoký st. nebezpečí 13.10. 18:00 14.10. 24:00 Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny 60 až 80 mm/24h. ...

12.10.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>