ČEZ distribuce informuje o změnách v informování o poruchách nebo plánovaném vypínání elektřiny

Informace o novém způsobu hlášení výpadků elektřiny, poruch a kalamit.

  • Poruchová linka - telefon 800 850 860
  • Portál pro nahlášení nebo ověření poruchy dodávky elektřiny - www.bezstavy.cz
  • E-mailová a SMS služba o poruchách a plánovaném vypínání - lze aktivovat na uvedeném odkaze. www.cezdistribuce.cz\sluzba . K registraci je nutné jen zákaznické číslo a číslo EAN nebo elektroměru. 

Více informací naleznete v přílohách níže.

11274.jpg

11275.jpg