Strategické a rozvojové dokumenty

  • Strategický dokument obce Velké Březno 2017 - 2026 - v současné době je schválen nový a aktualizovaný plán rozvoje obce s výhledem do roku 2026 včetně strategických cílů. Součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření. Aktuální informace lze nalézt v zápisech z jednání zastupitelstva obce.
  • Karty projektů - hlavní záměry, které vzešly z ankety, besedy a z jednání zastupitelstva. Karty jsou pravidelně aktualizovány dle vývoje projektů.
  • Střednědobý výhled rozpočtu obce - Obec Velké Březno si v roce 2017 nechala zpracovat finanční analýzu a výhled rozpočtů obce na období 2018 - 2022 uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Analýza zahrnuje zejména finanční zdraví (rating), trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Z výsledků analýzy vychází hodnocení Finančního zdraví obce Velké Březno známkou A+, tedy výborná finanční kondice. Více v samotném dokumentu.