Úsek správních činností - Silniční správní úřad

Kontakt: Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474jelinkova@velke-brezno.cz

zajišťuje následující činnosti:

 • silniční správní úřad - zvláštní užívání komunikací, povolení sjezdů, vjezdů a napojení na místní komunikaci, změny dopravního značení, omezení provozu na místních komunikacích,
 • vyjádření k projektové dokumentaci.

----------- SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU (VYBRANÉ ČINNOSTI) -----------

Zajišťuje následující činnosti:

 • nájmy, prodeje
 • věcná břemena 
 • výpůjčky pozemků ve vlastnictví obce
 • vyjádření vlastníka ke stavebnímu řízení
 • provoz obnovu a opravy dětských hřišť a hracích koutků, údržbu laviček, odpadkových košů apod. 
 • opravu, údržbu a obnovu místních komunikací, včetně čištění a zimní údržby
 • opravu mostů, veřejného osvětlení a dopravního značení
 • agenda SDH Obce Velké Březno
 • správa hřbitova