Ekonomický úsek

Přehled rozsahu činnosti

Placení místních poplatků

Vydání rybářského lístku

Kontakt:uctarna@velke-brezno.cz

Hana Fuchsová, tel. 412 528 471
fuchsova@velke-brezno.cz

Monika Konečná, tel. 412 528 472
konecna@velke-brezno.cz

Petra Dvořáková, tel. 412 528 473
dvorakova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • sestavení rozpočtu obce 
 • čerpání rozpočtu obce
 • provádění rozpočtových opatření a změn
 • evidence žádostí o poskytnutí daru či dotace z rozpočtu obce

Zajišťuje následující činnosti:

 • účetnictví obce

Zajišťuje následující činnosti:

 • eviduje poplatníky místních poplatků (psi, komunální odpad)
 • přijímá ohlášení vzniku a zániku poplatku
 • vymáhá nedoplatky
 • eviduje nezaplacené pokuty a zabezpečuje jejich vymáhání
 • prodává rybářské lístky, psí známky, odznaky a klíčenky se znakem obce
 • přijímá platby v hotovosti vyjma plateb vodného a stočného
 • hospodářská správa (movitý majetek nákup, provoz, údržba, opravy)