INFORMACE KE KORONAVIRU

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kvůli zabránění šíření nového koronaviru, Vás žádáme o dodržování všech vládních nařízení a doporučení. Pro sledování aktuální situace doporučujeme využívat především veřejné sdělovací prostředky. Informace, týkající se chodu obce, lze sledovat pomocí aplikace Mobilní rozhlas, internetových stránek obce a facebooku.

Děkujeme za spolupráci,
Bezpečnostní rada obce Velké Březno a Valtířov

Tento portál byl vytvořen pro usnadnění hledání informací o aktuální situaci o opatřeních, týkajících se koronaviru COVID - 19. Souhrn důležitých a aktuálních informací a telefonní linky najdete v tomto materiálu.

------------------  USNESENÍ VLÁDY ČR V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM ------------------ 

Opatření vlády ČR ze dne 11. 5. 2020
Mimořádné opatření platné od 25. 5. 2020

Sbírka zákonů vlády ČR ze dne 14. 4. 2020:
Částka 62
172. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
173. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření - zrušení některých předchozích usnesení
174. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření -  zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Sbírka zákonů vlády ČR ze dne 14. 4. 2020:
Částka 57
154. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
155. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Částka 58
156. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
157. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
158. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Částka 59
159. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
160. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
161. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020:
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3
Nařízení_k_vyčlenění_lůžek_v_krajích_a_hl._m._Praze
Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT
Maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1
Omezení-pohybu-osob-s-výjimkami
Přehled vydaných opatření k 7. 4. 2020

Vláda ČR - Aktuální informace ke koronaviru
Usnesení vlády ČR - omezení některých obecních pravidel pro místní komunikace
Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2020 o omezení pohybu do/z republiky
Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020 - 8 různých Usnesení 
Nařízení vlády ČR - otevírací doba obchodů určená pro seniory - 23.3.2020
Nařízení vlády ČR o povinném zakrytí dýchacích cest na veřejnosti - 19.3.2020
Usnesení vlády ČR, týkající se seniorů nad 70 let
Usnesení vlády ze dne 16. března 2020

------------------  OBECNÍ INFORMACE ------------------ 

Výzva k instalaci aplikace eRouska
Sběrný dvůr opět v provozu
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
NOVÝ CELOSTÁTNÍ PORTÁL PRO ORGANIZACI POMOCI DOBROVOLNÍKŮ
Oznámení o omezení hodin pro veřejnost pošty Velké Březno od 23.do 27. března
Úprava otevírací doby prodejny COOP ve Velkém Březně
Omezení úřední doby Obecního úřadu
Zdravotní středisko praktického lékaře v obci pracuje v nouzovém režimu
Uzavření Základní školy Velké Březno
Přijatá opatření v Základní škole Velké Březno v době od 16. 3. do 24. 3. 2020
Uzavření Mateřské školy Velké Březno
Přerušení tréninků a zápasů FK Jiskra Velké Březno
Uzavření knihovny
Uzavření sběrného dvoru ve Velkém Březně
Autobusová doprava ve Velkém Březně
Připravené změny v dopravě UK - platné od 20.3.2020
Info korona - leták ke stažení
Jak psychicky zvládnout období pandemie - leták

Výzva pro osaměle žijící seniory -  v souvislosti se čtvrtečním vyhlášením nouzového stavu a z důvodu nepředvídatelného vývoje kolem šíření nového typu koronaviru, vyhledává v těchto dnech obec z preventivních důvodů především osaměle žijící seniory na území obce Velké Březno a Valtířov. 
Pracovníci úřadu mají z velké části přehled pouze o obyvatelích, kteří žijí v obecních bytech. Proto žádáme i další osaměle žijící seniory, příp. jejich sousedy či příbuzné, aby kontaktovali obecní úřad ve Velkém Březně. 
V pracovní době na tel: 475 209 342, 412 528 478
Kdykoliv na mail: obec@velke-brezno.cz
V případě vyhlášení celoplošné karantény, by vedení obce zajistilo těmto osaměle žijícím osobám nejnutnější donášku potravin či léků.

Žádáme občany obce, aby pokud možno omezili osobní návštěvu úřadu a maximálně využívali elektronickou komunikaci s úřadem. V případě potřeby upřesnění informací neváhejte zavolat. Buďme k sobě ohleduplní.

------------------ VŠEOBECNÉ INFORMACE ------------------ 

Statistika testovaných osob v Ústeckém kraji na onemocnění Covid19 - aktuální situace
Aktuální informace o onemocnění COVID - 19 
Souhrn všech platných opatření Ministerstva zdravotnictví na území ČR během nouzového stavu

NONSTOP Koronavirus infolinka Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem: + 420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986
NONSTOP Infolinka Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106 a +420 725 191 367

----------------- DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY -----------------

  1. Ústecký kraj - aktuální informace k onemocnění COVID-19
  2. Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice
  3. Doprava v Ústeckém kraji - aktuální informace 
  4. Ministerstvo zdravotnictví
  5. Státní zdravotní ústav
  6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi ČR 
  7. Ministerstvo práce a sociálních  věcí
  8. Kontakty na Krajské hygienické stanice
  9. Česká správa sociálního zabezpečení - informace ke koronaviru

-----------------------------------------------------------------------------------

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Informativní tabulka s příznaky respiračních nemocí.

9264.png

9272.jpg