Informace z obce - 20. týden

Krátká informace z tohoto týdne.

Z obce
V pondělí se uskutečnilo jednání s firmou, která dodala úpravnu pitné vody do vodního zdroje ve Valtířově. Cílem jednání bylo zhodnocení stávajícího režimu provozu úpravny a následně získat návrh na nový režim provozu tak, aby došlo ke zvýšení kapacity, kvality a zároveň snížení nákladů na provoz. Zástupci firmy slíbili dodat celkovou zprávu v řádu několika dnů.
Dále se uskutečnilo celodenní jednání s právníkem obce s cílem nalezení efektivního řešení dalšího postupu k vymáhání dlouhodobých pohledávek za dlužné nájemné. Obec neustále řeší tento problém, bohužel (nebo na štěstí?) jen s několika nájemníky.
Převzali jsme do užívání nově vybudovaná parkovací stání pod restaurací Tivoli s celkovou kapacitou 13 míst, vč. jednoho místa pro handikepované osoby. Součástí je i nové osvětlení (výměna staré lampy a přidání nové pod parkovištěm). Myslím, že se to celé povedlo a že to přispělo k vylepšení vzhledu této části obce. Viz foto níže a fotografie z průběhu výstavby parkoviště u Tivoli.

Výběr nového ředitele ZŠ
V polovině týdne se uskutečnilo druhé kolo konkurzního řízení na nového ředitele/ředitelku naší základní školy. Konkurzní komise doporučila Radě obce vybrat do pozice ředitele tři ze šesti uchazečů. Jedním z bodů jednání rady obce, které se koná 30. 5. 2022, bude i jmenování nového ředitele/ředitelky.

Instalace nových herních prvků.
Na dětské hřiště v ulici Alej Sportovců a na ploše sportovního areálu ve Valtířově byly instalovány nové prolézací sestavy herních prvků a ve Valtířově též kyvadlová houpačka pro nejmenší. Snad se budu nejmenším občánkům líbit. Níže ukázka budování sestavy v dětském parku v ulici Alej Sportovců.

Pozvánka na fotbal v neděli na utkání starších žáků a "B" týmu.

Přeji všem hezký další týden a hodně štěstí.

11625.jpg

11626.jpg

11627.jpg

11628.jpg

11629.jpg

11630.jpg

11631.jpg

11637.jpg

11638.jpg

11639.jpg