Informace z úřadu - 10. týden

Prevence proti šíření respiračních nemocí 
Tento týden začal zavedením preventivních opatření proti šíření koronaviru a zajišťováním ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Konzultovali jsme situaci v obci s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a upřesňovali doporučené postupy. Doporučuji všem občanům dodržování všech preventivních opatření a maximální obezřetnosti k vyloučení nákazy. Důležité je dodržování 10 základních zásad hygieny při nebezpečí respiračních onemocnění, jak uvádíme i v Aktualitách na našich stránkách - viz tato aktualita.

Využití staré školní jídelny
Dále proběhla konzultace s architektem na téma využití staré budovy školní jídelny pro potřeby školy. Návrh vedení školy je vybudování místa pro školní družinu, případně odborné učebny (přírodopisu, biologie atd..). Bylo zadáno zhotovení předběžného návrhu, který bude následně konzultován. 

Různé
Uskutečnila se schůzka se starostou obce Povrly. Seznámení se s provozem domů s pečovatelskou službou, jejich využitím a přínosem pro obec. 

Opět jsme se sešli na pravidelné schůzce se zástupci pivovaru Velké Březno za účelem dohody o provozování ČOV, dodržování kanalizačního řádu, odečtů vypouštění odpadních vod. Zároveň byl dohodnut provoz při opravě neutralizačního zařízení v pivovaru v příštích čtrnácti dnech. 

Proběhla schůzka s právním zástupcem obce, kde byl mimo jiné projednán další postup vůči zhotoviteli stavby školní jídelny a aktualizace smlouvy se svozovou firmou na komunální odpad.

Protože se blíží výročí MDŽ, chtěl bych tímto pozvat všechny ženy k oslavě jejich svátku do restaurace U Dubu dne 8. 3. 2020 od 15.hod. Kytička je připravena pro každou z Vás.
Jen připomínám, že tento víkend v sobotu 7. března se v naší obci konají další společenské akce - Oslava MDŽ v restauraci Na Kopečku a Ples sportovců Velkého Března. Více informací naleznete na stránkách obce.

Přeji hezký a úspěšný další týden.