Informace z úřadu - 11. týden

V krátkosti přehled zajímavých jednání v tomto týdnu.

Stěžejním tématem tohoto týdne byla situace v obci v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem COVID-19.
V průběhu celého týdne sledujeme a řešíme situaci o zavedených opatření v rámci omezení nákazy koronavirem COVID-19. Konzultovali jsme s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy jaká nutná opatření musíme přijmout pro uvedení nařízení do praxe v maximálním rozsahu a k dodržování všech doporučených postupů (hygienických opatření). 
V pátek zasedala Rada obce, která je současně bezpečnostní radou a jako jedno z nejdůležitějších opatření schválila dočasné přerušení provozu Mateřské školky Velké Březno p.o. s účinností od 16.3.2020. Důvodem jsou závažné příčiny v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace šíření koronaviru COVID-19. 
V této souvislosti vyzývám všechny občany k zodpovědnosti a dodržování veškerých preventivních opatření, která pomohou zpomalit šíření koronaviru. V tomto případě jde, více jak kdy jindy, o základní společenskou zodpovědnost.

Různé
Absolvovali jsme schůzku s firmou, která nabízí služby v rámci řešení oddlužení, insolvence a finanční poradenství v krizových situacích občanů. Prezentovali nám nabídku služeb pro občany obce.
Komise pro výběr zhotovitele, opravu fasády obecního domu Zahradní 142 vyhodnocovala nabídky stavebních firem. Výběr není ještě ukončen.
Dále se uskutečnilo jednání s dodavatelem odpadních nádob v rámci programu door to door.
Proběhlo též jednání s hydrogeologem o dalším postupu prací pro zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatele.

Žádost
Využívám tuto rubriku "Starosta k občanům" k tomu, abych požádal občany o maximální využití elektronické komunikace s úřadem, aby tak v co největší míře omezili osobní styk se zaměstnanci obce. V případě potřeby upřesnění informací neváhejte zavolat. Buďme k sobě ohleduplní.

Děkuji a přeji hodně zdraví do příštího týdne.