Informace z úřadu - 12. týden

Aktuální zpráva z pátku - V obci byl zjištěn živý pštros, který utekl ze zahrady domu ve Valtířově. V současné chvíli se Policie ČR v součinnosti s obcí snaží o jeho odchyt. Nepřibližujte se k němu, může být nebezpečný, zvláště pro menší děti.

Krátce z tohoto týdne.

Jen připomenutí akcí v nadcházejícím víkendu - ples sportovců v Tivoli a fotbalový víkend na TJ Jiskra. Podrobnosti jsou na našich stránkách.

Samospráva
V pondělí tento týden se konalo zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo mimo svých běžných kompetencí projednávalo též volbu nového místostarosty. Novým místostarostou obce Velké Březno byl zvolen pan Ing. Jiří Pavliš. Podrobnější informace jsou či budou na webových stránkách obce.

Obnova bytového fondu
Byla dokončena povrchová úprava místa po provedené havarijní opravě u domu Zahradní 142. Na bytovém domě Náměstí 171 firma dokončila zateplení a opravu střechy. Dodavatelská firma již vyměnila všechna okna za plastová, dokončila obložení štítu domu, včetně barvy. Před dokončením je též kompletní oprava střechy. Viz přiložené fotografie.  

11418.jpg

11419.jpg

11420.jpg

11421.jpg

11422.jpg

11423.jpg

Z úřadu
Byla provedena prohlídka vnitřních prostor budovy kabin TJ Jiskra z důvodu posouzení připravenosti ubytovacích prostor pro případné ubytování ukrajinských uprchlíků. Bylo konstatováno, že současný stav nedovoluje poskytnout ubytovací služby ani po částečné rekonstrukci. Záchody, koupelna, kuchyňka a celkově i další prostory jsou, mírně řečeno, naprosto nevyhovující pro ubytování kohokoli. Pro zprovoznění je nutno iniciovat zásadní rekonstrukci stropů, podlah a rozvodů topení, plynu a elektřiny. Je nutné vybudovat odpovídající sociální zařízení a kuchyň včetně kompletně nového vybavení. Bylo též konstatováno, že je třeba v novém projektu vzít do úvahy vybudování nového, samostatného vchodu do horního patra a projekt směřovat k využití moderních technologií při přípravě TUV a vytápění objektu (slunečními kolektory, tepelné čerpadlo, apod.), které by měly snížit spotřebu plynu i elektřiny.
Dále proběhlo jedná s ČEZ, který provádí kabelizaci nízkého napětí v lokalitě Vítov. Jak jsem již zmiňoval, s provozovatelem veřejného osvětlení provádíme opravu již stávajících starých sítí v koordinaci s ČEZem.
Na titulní  stráně našich stránek naleznete též odkaz s návody jak pomoct Ukrajině a jejích uprchlíků. Viz Pomoc Ukrajině. 

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 25. 3. 2022 5:07
Za čtvrtek přibyly 2 nové případy (ve středu 5) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.35 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obci.
Informace o očkování:
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 66 % obyvatel, tj. 78 251 osob, z toho má 77 104 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 018 osob, z toho 20 952 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 18 osob.
S ohledem na celostátní přetrvávající vysoký počet nakažených a umírajících z příčiny kovidu, znovu apeluji na ty spoluobčany, kteří nemají dokončené očkování proti kovidu, aby se nechali očkovat. V obci má dokončené očkování jen 65 % obyvatel.
Snižuje to riziko těžkého průběhu nemoci. Přestože společenská omezení jsou nízká, doporučuji stále dodržovat hygienická pravidla při setkávání se s ostatními lidmi.

Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levém obrázku je celkový aktuální počet nakažených a v pravém je týdenní přírůstek.

11413.jpg

11414.jpg

Přeji všem pohodový příští týden.