Informace z úřadu - 13. týden

Krátce z tohoto týdne

Samospráva
Tento týden se konalo mimořádné zasedání rady. Rada schvalovala složení konkursní komise, jmenované pro výběr nového ředitele základní školy, a harmonogram dalšího postupu.
Připravili jsme podklady pro pravidelné jednání rady obce, které se uskuteční nadcházející pondělí 4. 4. 2022.

 Z úřadu 
Proběhla jednání se zástupci stavebních firem, které jsme požádali o předložení nabídky na realizaci plánovaných opravy v obci. V tuto chvíli se jedná o:
- druhou část chodníku ve Valtířově, úsek pod kolonkou v souběhu s hlavní komunikací. Na opravu první části chodníku v úseku od benzinové pumpy k č.p. Valtířov 73 byla zveřejněna výzva k podání nabídky. Jinými slovy, již hledáme firmu, která to bude realizovat.
- opravy plotů podél restaurace Tivoli a u cyklostezky,
- úpravy plochy u domu Zahradní 182,
- opravy plotů v centru obce podél autobusových zastávek v obou směrech UL/DC.
Uskutečnilo se též jednání s dodavatelem projektové a inženýrské činnosti na akci vybudování nové autobusové zastávky v lokalitě Vítov (u Pumprů). Dokumentace by měla být dokončena do poloviny dubna a poté předložena ke schválení dopravnímu odboru Magistrátu UL. Poté proběhne standardní stavební řízení u Stavebního úřadu a po schválení budeme vybírat firmu k realizaci.
Proběhla ověřovací zkušební jízda s firmou AVE, za účelem zjištění průjezdnosti některých komunikací. Aby svoz komunálního odpadu mohl provádět standardní svozový vůz. Bylo zjištěno, že na dotčených komunikacích je možné projet bez větších potíží.
Konala se též pracovní schůzka z projektantem, který zpracovává studii na rozšíření základní školy (prostor bývalé jídelny a vnitřní úpravy hlavní budovy). Upřesnili jsme některé požadavky a domluvili další realizační postup.
Ve čtvrtek se uskutečnila pracovní porada všech zaměstnanců, které byl přítomen i nový místostarosta, který představil svojí vizi spolupráce s pracovníky úřadu. 

Stále hledáme nové spolupracovníky - viz inzerce na našich webových stránkách, ve Zpravodaji i Facebooku. Potřebujeme pracovníka stavebního úřadu a investičního pracovníka na realizaci obecních investic.

Zateplení a oprava střechy bytového domu Náměstí 171
Oprava střechy byla již dokončena dle nasmlouvaných podmínek. Zateplení a výměna oken probíhá dle dohodnutého harmonogramu s termínem dokončení 30.5.2022. Fotografie z průběhu opravy naleznete zde.

11446.jpg

11447.jpg

11448.jpg

11449.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 1. 4. 2022 5:04
Za čtvrtek přibyly 3 nové případy (ve středu 5) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 2 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z 28 případů ke včerejšku na 30 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 15; v porovnání se čtrnáctidenní historií je situace stejná.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.30 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obci.
Informace o očkování:
správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 66 % obyvatel, tj. 78 265 osob, z toho má 77 138 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 019 osob, z toho 20 954 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 18 osob.
Protože covid je tu stále s námi, znovu apeluji na dodržovat hygienických pravidel  při setkávání se s ostatními lidmi.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levém obrázku je celkový aktuální počet nakažených a v pravém je týdenní přírůstek.

11444.jpg

11445.jpg

Úspěšný další týden a hodně zdraví.