Informace z úřadu - 14. týden

Dnes jenom v krátkosti.

Vážení spoluobčané, 

tento týden využívám okénka starosty a obracím se Vás s žádostí na Vás všechny o maximální dodržování nařízení k zamezení šíření nového koronaviru. Tím dokážeme zkrátit dobu nouzového stavu a všech omezení s tím spojených. Pokud se toto podaří, vrátíme se zpět do normálního života ke svým rodinám, kamarádům a práci už brzy.

Děkuji všem a přeji pevné nervy a hodně zdraví.