Informace z úřadu - 15. týden Velikonoční

Opět krátký přehled zajímavých událostí tohoto týdne.

Tento týden byl prodloužen nouzový stav v rámci prevence šíření nákazy COVID-19. Obecní úřad a ostatní záležitosti obce jsou řešeny pouze ve zkrácených úředních dnech a omezených možnostech. V případě neodkladných záležitostí zavolejte, případně zazvoňte u vchodových dveří. 

V krátkosti z některých činností. 

 - proběhlo plánované zasedání Rady obce, konané přes videokonference
- jednaly výběrové komise na zhotovitele stavby pro projekty Zatepleni obecních domů a Intenzifikace ČOV Velké Březno. Komise doporučily zastupitelstvu schválit nejlevnější nabídky. Jednání proběhla též přes videokonference 
- Radě obce byly předloženy k připomínkovaní návrhy umístění autobusových zastávek ve Vítově a návrh na řešení výstavby školní družiny po staré jídelně
- u hydrogeologa byla objednaná čerpací zkouška na vodním zdroji v Leštině, včetně kompletního rozboru vodu
- bylo řešeno mnoho běžných úředních záležitostí. 

V této těžké době přeji Všem hodně zdraví, štěstí a veselé Velikonoce.

9361.png