Informace z úřadu - 16. týden

Tento týden byl o jeden den kratší, zpestřilo nám ho Velikonoční Pondělí.

Děkuji všem občanům za dodržování preventivních opatření proti šíření koronaviru o Velikonočních svátcích. Snad se podaří v co nejkratší době ukončit restrikce vyhlášené vládou a vrátit se do normálních životních kolejí.

Vodní hospodářství
Tento týden proběhlo několik akcí na vodním hospodářství v rámci hledání nových zdrojů či případné posílení stávajících vodních zdrojů. Např. uskutečnily se čerpací zkoušky na zdrojích Leština, Kassavie, čekáme na zprávy a hodnocení od hydrogeologa (vydatnost a kvalita vody). Byla vystavena objednávka na rekonstrukci vrtu ve Valtířově a provedeno několik technických opatření v rámci čerpání pitné vody ze zdrojů ve Valtířově do vodojemu Valtířov (posílení kapacity). 

Právní konzultace
Proběhlo několik konzultací s právním zástupcem obce. Probíhá kontrola uzavíraných smluv tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Veškerá komunikace probíhá elektronicky bez osobního kontaktu.

Jednání Rady obce
Připravovali jsme podklady pro jednání Rady obce, které se uskuteční 27. 4. 2020 přes videokonferenci a podklady pro jednání Zastupitelstva obce, které plánuji uskutečnit dne 6. 5. 2020 v 17 h na obecním úřadě. Zastupitelstvo proběhne za zvýšených hygienických (proti epidemiologických) opatření.

Čistění místních komunikací
Tuto sobotu proběhne v obci čištění místních komunikací, žádám Vás o co možná nejlepší spolupráci aby se podařilo vyčistit každý kout. :-).

9390.png

Oznámení obnovení provozu Obecního úřadu Velké Březno
S účinností od 20. dubna 2020 upravujeme činnost Obecního úřadu Velké Březno. Podrobnosti lze nalézt zde.

Přeji hezký slunečný víkend a příští týden na shledanou