Informace z úřadu - 17. týden

Krátká informace z tohoto týdne o dění na úřadu a v obci.

Úklid obce
Minulý víkend proběhl úklid místních komunikací - až na několik nepovedených ulic, které byly douklizeny tento týden, se podle mých informací tentokrát  úklid povedl.

Komunální odpad v obci
V současnosti v nouzovém stavu se několikanásobně zvýšila produkce tříděného odpadu (papír, plast). Sběrná místa a kontejnery jsou ihned po svozu znovu  naplněny. Požádali jsme svozovou firmu o častější svoz tak, aby se netvořily ošklivé hromady odpadků. Žádám Vás tímto o spolupráci k udržení pořádku na těchto svozových místech. Všichni chceme mít obec uklizenou.
Příklady, fotografie svévolného odkládání odpadu v obci můžete vidět na obecním Facebooku. Je zřejmé, že někteří občané stále nemají základní povědomí o slušném chování.

Vodní zdroje
Tento týden též proběhlo několik konzultací s hydrogeologem k nalezení variant jak posílit vodní zdroje v obci. V příštím týdnu začneme rekonstruovat vrt ve Valtířově. Také jsme objednali provedení návrhu na zhotovení úpravny vody ke studni Kassavie a  rekonstrukci vrtů ve Vítově a v lokalitě zvané Drtič. Proběhla čerpací zkouška na zdroji Leština. Nyní čekáme na výsledky (kvalita, vydatnost) a podle toho budeme řešit další kroky.

Stará školní jídelna
Byla projednána dokumentace na demolici staré školní jídelny a předložen návrh na dispozici nové budovy školní družiny s odbornou učebnou.

Obecní úřad
 - pracuje nadále v nouzovém provozu, rozšířeném na běžné úřední hodiny.
- v měsíci květnu budou zahájeny opravy místních komunikací ve Velkém Březně i Valtířově. Jedná se o lokální výspravu. V případě omezení provozu buďte, prosím, trpěliví. Děkuji za pochopení.
- proběhla příprava na jednání Rady obce, která se uskuteční 27. 4. 2020 a zároveň zastupitelstva obce, které se uskuteční 6. 5. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Znovu žádám, zvláště v současném nouzovém stavu, o vzájemnou ohleduplnost a přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Pokud možno všem příjemný příští týden.