Informace z úřadu - 17. týden

Krátce z tohoto týdne.

Důležité upozornění na akci v příštím týdnu. Ve dnech 4-5. 5. 2022 bude v částech obce Velké Březno a Valtířov probíhat strojový úklid místních komunikací. Žádáme o maximální součinnost všech občanů tak, aby bylo možné provézt úklid s co největší účinností. 

11535.jpg

Samospráva
Tento týden se konalo 68. jednání rady obce. Rada, mimo jiné, například schvalovala výběr dodavatele stavby "Oprava chodníku směr benzínová pumpa x Valtířov". Realizace by měla začít již příští týden a trvat cca měsíc. Viz přiložený leták.
Dále rada projednala rozpočtové opatření na další modernizaci veřejného osvětlení. Podrobné informace z jednání budou uvedeny na webových stránkách obce.

Z obce
Konal se kontrolní den stavby zateplení bytového domu Náměstí 171. Stavba byla dokončena a zbývá doladit poslední administrativní kroky a projekt ukončit. Fotokronika na obecních stránkách.
Proběhlo též jednání k provedenému auditu obce za rok 2021. Výsledky auditu, včetně závěrečné zprávy, budou po schválení zastupitelstvem uveřejněny na webových stránkách obce.
Bylo zahájeno zhotovení parkovací plochy u domu v ulici Zahradní 182. Ulice je neustále ucpána parkujícími vozidly. Tato plocha by měla tento problém částečně vyřešit a zlepšit její prostupnost. Viz foto.

11536.jpg

11537.jpg

11538.jpg

11539.jpg

Pozvánka na Čarodějnice 
Zveme všechny děti a rodiče na Slet čarodějnic v sobotu V 17 hodin. Viz pozvánka níže.

Pozvánka na fotbal - opět fotbalová neděle v obci - starší žáci a A-tým - viz pozvánka níže.

11540.jpg

11542.jpg

11543.jpg

Přeji krásný prvomájový víkend a celý příští týden.