Informace z úřadu - 18. týden

Další zajímavosti v tomto týdnu.

Rada obec
Proběhlo už 30. jednání Rady obce. Rada se především zabývala přípravou na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 6. 5. 2020 od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Školství v obci
Proběhlo jednání s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy. Předběžně jsme konzultovali vše okolo probíhajícího zápisu jak do prvních tříd ZŠ, tak do Mateřské školky. Dle počtu přihlášených dětí budou opět zcela naplněny kapacity obou školských zařízení. Zároveň byla projednávána metodika a možnosti při otevření školských zařízení dle doporučení Ministerstva školství. Všichni rodiče a přátelé škol budou s dostatečným předstihem informováni o zajištění provozu obou škol a termínu otevření. Zatím není zcela jasné, jak bude probíhat organizace výuky při dodržování všech epidemiologických opatření.

Vodní hospodářství
Neustále probíjí další konzultace s hydrogeologem o možnostech posílení obecních vodních zdrojů.

Obecní úřad
Tento týden provoz obecního úřadu stále podléhal nouzovému režimu. Od pondělí 4. 5. obecní úřad uvolní některá provozní opatření a provoz bude probíhat  v téměř běžném stavu. Bližší informace budou na webových stránky v aktualitách.

Přeji všem klidný další týden a buďme k sobě ohleduplní.