Informace z úřadu - 18. týden

Krátce z tohoto týdne.

Z obce
V pondělí zasedala konkursní komise na výběr ředitele základní školy ve Velkém Březně. Na prvním jednání byly otevřeny obálky, zkontrolována jejich úplnost a dodržení požadovaných kritérii. Přihlásilo se šest uchazečů a všichni postoupili do druhého kola výběru, kde již proběhnou osobní pohovory a uchazeči představí svoje vize. Další jednání se uskuteční 18. 5. 2022. Současný ředitel již dovršil důchodového věku.
Hasiči odvezli novu cisternu k výrobci hasičských vozidel na garanční prohlídku nástavbové části, tak tento týden naše cisterna nebyla v pohotovosti. Dnes bude v případě potřeby opět v připravena plnit své úkoly.
Proběhlo jednání se zahradnickou firmou, kde byly upřesněny požadavky na rekonstrukci zelené části náměstí v centru obce. Firma předloží návrh, který v případě odsouhlasení začneme realizovat.
Připravili jsme podklady  pro pondělní jednání rady obce.

Ve čtvrtek proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků Velkého Březno. Vítání se zúčastnilo 9 nových občanů. Doprovodný program zajistila s dětmi z naší MŠ paní učitelka. Vše proběhlo v pohodě a klidu a v radostné náladě. Děkujeme. 

Dokončili jsme budování parkovací plochy u budovy VAK v Zahradní ulici.
Tento týden byla již zahájena akce vybudování parkovací plochy pod restaurací Tivoli vč. obměny lampy veřejného osvětlení. Předpokládáme, že se zlepší parkovací možnosti v této lokalitě a auta nebudou při konání větších akcí parkovat na chodníku a tím porušovat vyhlášku o pozemních komunikacích a také poškozovat obecní majetek.

Naši hasiči opět pomáhají se zaléváním nově vysazených stromků.

Tradiční pozvánka na fotbalový víkend v obci.

11549.jpg

11548.jpg

11550.jpg

11552.jpg

11551.jpg

11555.jpg

11556.jpg

11553.jpg

V pátek hned po ránu řídím svatební obřad a pak probíhá příprava na další pracovní týden.

Přeji hezký a úspěšný další týden a hodně zdraví..