Informace z úřadu - 19. týden

Krátce z tohoto týdne.

Samospráva
Tento týden se konalo 69. jednání rady obce Velké Březno. Rada projednávala běžné věci, které patří do její kompetence, jako jsou pronájmy, záměry. Mimo tyto běžné záležitosti též projednala vložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad, kde bude připsán vyšší úrok. Termínovaný vklad máme u ČSOB s měsíční výpovědí.

Z obce
Problematika Stavebního úřadu. Jak asi víte, v současné době je SÚ Velké Březno mimo provoz z důvodu nemoci a dlouhodobé absence zaměstnanců SÚ. Proto jsme požádali nadřízené organizace o pomoc při řešení této kritické situace. Ve středu proběhlo koordinační jednání se zástupci stavebních úřadů Litoměřice, Děčín, Úštěk, Ústí nad Labem a zástupců Ministerstva vnitra a Krajského úřadu. Úkolem jednání bylo nalezení řešení, jak pokračovat ve zpracování agendy zdejšího Stavebního úřadu. Výsledkem jednání bude rozhodnutí Ministerstva vnitra, který ze stavebních úřadů převezme kompetence našeho stavebního úřadu. Z diskuze vyplynulo, že s největší pravděpodobností to bude řešit Magistrát města Ústí n.L. Pro obec i úřad je třeba tento krok udělat co nejdříve tak, aby jednotlivé živé případy byly vyřizovány v co nejkratší možné době.
Proběhlo též jednání se zhotovitelem stavby školní jídelny k reklamaci praskliny fasády budovy jídelny.
V současné době v obci probíhá intenzivní kosení travnatých ploch, jak jste určitě zaznamenali. Prosím o pochopení při zvýšeném hluku v obci.

Parkoviště u Tivoli
V těchto dnech probíhá u silnice k převozu výstavba nové parkovací plochy pro osobní vozidla. Hlavní důvod je zvýšit kapacitu parkovacích míst u Tivoli, protože návštěvníci, při konání společenských akcí ve sportovním areálu nebo případně v restauraci Tivoli, svým parkováním blokují ulici Alej Sportovců. 

11574.jpg

11575.jpg

11576.jpg

11577.jpg

Tento víkend je mimořádně sportovně bohatý.

Pozvánka na fotbal.
Tímto zvu fotbalové příznivce na bohatý fotbalový víkend v obci - v sobotu a v neděli se uskuteční 4 fotbalové zápasy starších žáků, dorostu, A aB týmů. 

Pozvánka na nedělní běh pro Martínka Maredu - pozvánka

Pozvánka na turnaj stolního tenisu ve Valtířověpozvánka.

Přeji příjemný další týden a klidný víkend.