Informace z úřadu - 2. týden 2020

První letošní příspěvek do rubriky Okénko starosty. Ještě jednou hodně štěstí, zdraví v roce 2020.

Krátce co nás tento rok čeká:
- pokud obec obdrží dotaci, zahájí jednu z největších investic v historii obce - intenzifikaci ČOV a přestavbu ČOV ve Valtířově na čerpací stanici. Tato investice je plánována na období tří let. Mluvíme o finanční částce cca 70 mil. Kč.
- po letech stagnace údržby bytového fondu chceme zateplit dva obecní domy, Litoměřická  248, Ústecká 149,152 a plánujeme spoustu dalších oprav obecních bytů 
- jednou z priorit v tomto roce je a bude hledání nových zdrojů pitné vody
- budeme pokračovat s opravami obecních chodníků a komunikací, chceme též pokračovat ve zvelebování zeleně v obci dle dlouhodobého plánu.
Podrobné informace o těchto i jiných důležitých činnostech a akcích budou vždy uvedeny na obecních web stránkách. V nejbližší době to bude rozpis a komentář k rozpočtu hospodaření na rok 2020.

Tento týden proběhlo jednání s pivovarem na téma pořádání kulturních akcí v letošním roce a o další vzájemné spolupráci. 

Příprava na jednání 22. Rady obce, která se uskuteční 13. 1. 2020 od 16 h. Na jednání bude projednáno, mimo jiné, provozování restaurace Tivoli (stávající provoz je hodnocen negativně mnoha občany obce) za účasti provozovatele. Pokračuje plánování dalšího postupu k finančnímu vypořádání stavby školní jídelny. 

Přeji hezký a pohodový další týden.