Informace z úřadu 20. týden

Tento týden probíhal chod úřadu již v běžném provozu, samozřejmě za přísných epidemiologických opatření. Dnes jsem pro Vás vybral informace o následujících událostech.

Hasičské auto
Uskutečnilo se jednání se soudním znalcem s požadavkem vyhodnocení technického stavu hasičských vozidel. Výsledek bude použit pro rozhodnutí o modernizaci vozového parku. Jde hlavně o novou cisternovou automobilovou stříkačku. 

Audit hospodaření obce, MŠ a ZŠ
Byly nám předány závěrečné audity k hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a Obce Velké Březno. Výsledky auditů projedná na svém příštím jednání Zastupitelstvo obce.

MAS
Projednání strategie MAS Labské skály na příští dotační období. Dohodli jsme společné cíle MAS a obce Velké Březno, tak aby bylo možné čerpat různé dotační tituly a aby byly v souladu se strategickými záměry jak obce, tak MAS.

Rada obce
Připravili jsme podklady pro jednání Rady obce, které se uskuteční 18. 5. 2020, pravděpodobně proběhne jako poslední prostřednictvím videokonference (Skype). 

Všem hezký další týden a hodně zdraví.