Informace z úřadu - 21. týden

Aktuality z obce v tomto týdnu:

Rada obce
uskutečnilo se 32. zasedání a předpokládám, že poslední v režimu videokonference. Hlavním tématem jednání bylo schvalování nájmů a podpisů smluv na zhotovitele fasády a zateplení obecních domů Zahradní 142, Litoměřická 248, Ústecká 152,149. Předpoklad je, že v příštím měsíci začneme s postupnou realizací.

Vodní hospodářství
Byla dokončena čerpací zkouška na vodním zdroji v Leštině. Zdroj vykazuje vynikající kvalitu i dostatečné množství pitné vody. Škoda, že není v blízkosti Velkého Března. Vybudování  přivaděče z Leštiny je velice finančně náročná investice. I tuto variantu však musíme zvažovat jako další možnost rozšíření zásobování pitnou vodou. Byla dokončena čerpací zkouška na zdroji Kassavie. Očekáváme zhodnocení a návrh na využití zdroje. Dokončili jsme obnovu vrtu v lokalitě stávajících zdrojů ve Valtířově. Akce se podařila, s očekávaným výsledkem - viz foto. Další plánovaná akce obnova vrtu v lokalitě Vítov proběhne v několika dalších dnech v závislosti na dodávkách materiálu z Německa.

Různé
Na konci týdne proběhla po delší odmlce porada vedení obce, která projednávala výsledky jednání 30.,31. a 32. Rady obce a 12. zasedání

Zastupitelstva obce.

Přeji hezký další týden a hodně zdraví. 

9463.jpg