Informace z úřadu - 22. týden

Hlavní události tohoto týdne.

Finanční záležitosti
Proběhla schůzka s finančním poradcem na téma možnost použití finančních prostředků na různé typy produktů, které zhodnocují vložené prostředky. Fondy, směnky, dluhopisy atd. Následně proběhla konzultace s Radou obce. Zhodnocení financí se jeví pro obec jako rizikové, je nutno prověřit. U veřejných prostředků musí být 100% spolehlivost a garantovaný výnos.

Zateplení vybraných obecních bytových domů
Podle schváleného rozpočtu na rok 2020 připravujeme v letošním roce zateplení vybraných bytových domů. Tento týden se uskutečnilo první jednání se zhotovitelem staveb zateplení obecních domů Ústecká, Litoměřická a zhotovení fasády Zahradní. Bylo dohodnuto upřesnění smlouvy a zadán požadavek na zhotovení harmonogramu prací. Práce budou probíhat v letních měsících. Předpokládaný termín dokončení všech staveb je říjen 2020.

ČOV
Dále se uskutečnilo jednání na upřesnění požadavků k získání dotace na Intenzifikaci čističky odpadních vod (ČOV) ve Velkém Březně.

Výzva
Ve sportovně relaxačním areálu ve Valtířově neznámý vandal silně poškodil vysazené stromky. Jedná se o zcela nepochopitelné jednání, které nemá žádné vysvětlení. Věřím, že se podaří pachatele dopadnout a patřičně potrestat. Celá věc byla předána k šetření policii ČR. Též prostřednictvím Facebooku a Aktualit na našich stránkách žádáme o pomoc a informace od občanů k rychlému dopadení viníka či viníků. 

Fotografie naleznete zde:
https://www.velke-brezno.cz/vandalove-ve-valtirovske-piskovn-s2208CZ

9486.jpg

Závěrem přeji hodně zdraví a hezký příští týden.