Informace z úřadu - 23. týden

Výběr nejzajímavějších událostí na úřadu v tomto týdnu, který probíhal ve standardním režimu pracovních jednání. 

Územní plán
Projednání změny územního plánu, konzultace s odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem o dalším postupu. Zastupitelstvo obce dne 22. 6. dostane ke schválení nový návrh usnesení o pořízení územního plánu a následně začne probíhat veřejné projednání o pořízení nového územního plánu pro obec Velké Březno.

Vodní hospodářství
Dokončili jsme čerpací zkoušky na zdroji Kassavie, kde byly potvrzeny očekávané výsledky. Mírné překročení limitu na ukazateli atrazin. V případě využití tohoto zdroje bude muset být instalována úpravna. Po dokončení obnovy vrtu ve Valtířově byla zahájena čerpací zkouška a následné vyhodnocení kapacity a kvality vody. Příští týden by měly být známy výsledky.
Dále proběhla konzultace s poskytovatelem dotace na akci Intenzifikace ČOV Velké Březno. Šlo o upřesnění požadovaných částí opravy tak, aby odpovídaly podmínkám dotace.

Rada obce
Příprava na jednání 33. Rady obce, která se uskuteční v pondělí 5.6. od 16 hod na obecním úřadě již v běžném režimu v kanceláři starosty.

V rámci provozu obecního úřadu a obce jsme řešili spoustu dalších běžných událostí.

Přeji hezký další týden a hodně zdraví