Informace z úřadu - 25. týden

Po odmlce z důvodu dovolené pokračuji s informacemi z tohoto týdne.

Vodní hospodářství
S hydrogeologem jsme vyhodnocovali již provedené realizace na hledání zdrojů vody. Vrt Valtířov má nad očekávání výborné výsledky ve všech parametrech. Kvalita i množství vody ve zdroji je vynikající. U vodního zdroje Kassavia byly též očekávané výsledky, jen byl mírně zvýšený limit látek desethylatrazin 0,35 μg/l limit 0,1 μg/l a dušičnany  50mg/l, limit 50mg/l, vydatnost zdroje je cca 3 l/s. V této lokalitě se tento stav udržuje již od povodní v roce 2002. V případě využití bude nutno instalovat úpravnu.
Proběhl výběr zhotovitele na vrt ve Vítově, V nejbližších dnech bude zahájeno vrtání. Vše závisí na dodávkách materiálů z Německa. V případě, že tato akce přinese očekávané výsledky, budeme o velký krok blíže k zabezpečení dostatečných dodávek pitné vody pro obyvatelstvo.

ČOV
Proběhlo několik jednání s administrátorem akce Intenzifikace ČOV na téma doplnění podkladů žádosti o dotaci. Poskytovatel dotace vyzval obec k doplnění žádosti.

Bytové hospodářství
Byly zahájeny práce na zateplení obecních domů Litoměřická 248 a Ústecká 149,152. Už se těšíme, až tyto obecní domy dostanou nové kabáty a zlepší se vzhled obce.

Samospráva
Probíhala příprava na jednání zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskuteční 22. 6. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu, kam jsou občané srdečně zváni. 

Přeji hezký další týden a hodně zdraví