Informace z úřadu - 26. týden

Jednání zastupitelstva
Tento týden bylo hlavní událostí zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo  v pondělí 22.6. Mimo schvalování prodejů obecních pozemků a záměrů o prodeji pozemků obce, zastupitelstvo schválilo zahájit výběrové řízení na novou hasičskou cisternu a zajištění finančních prostředků do rozpočtu roku 2021. Cena tohoto vozidla se bude pohybovat kolem 7,5 mi.Kč. V současnosti máme zajištěnu dotaci ve výši 3,5 mil.Kč. a hledáme další možné subjekty, které by přispěly na nákup nového hasičského vozu. V této složité finanční době nebylo rozhodování jednoduché, ale jsem přesvědčen, že rozhodnutí bylo správné pro zajištění ochrany majetku a zdraví našich občanů. Vycházeli jsme i z předpokladu, že v příštích letech již nebudou vypsány podobné dotační tituly. Kolem 20. hod. bylo jednání ukončeno a poděkoval jsem všem přítomným zastupitelů za aktivní účast.

Zateplení obecních domů v ulici Ústecká 149/152
Probíhá akce zateplení obecních obytných domů. Podle již skutečně provedených prací předpokládáme, že termíny dohodnuté smlouvou budou dodrženy.

9526.jpg

9527.jpg

Vodní hospodářství
Dále probíhá jednání s poskytovatelem dotace na intenzifikaci ČOV Velké Březno o upřesnění podmínek k získání této dotace.
Jedna z důležitých informací - byla zahájena obnova vrtu (zdroje pitné vody) ve Vítově. Pevně věřím, že se podaří najít takové množství, které podstatně posílí současnou kapacitu a tak pomůže zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. Tato akce je součástí několika opatření, pro zajištění dostatku pitné vody v době předpokládaného celorepublikové sucha.

9528.jpg

Přeji hezký další týden a hodně zdraví.