Informace z úřadu - 27. týden

Krátká informace o zajímavostech tohoto týdne.

Obnova obecního bytového fondu
Před několika dny začala a stále probíhá akce zateplení obecních domů v ulici Ústecká 149/152 a Litoměřická 248 (u odbočky směrem k domům Na Výsluní - viz přiložené foto). Součástí zateplení bude samozřejmě i výměna oken a klempířských prvků. Zároveň proběhl kontrolní den na obou stavbách (akce zateplení) jak v ulici Ústecká, tak Litoměřická. Vše zatím probíhá dle stanoveného harmonogramu.

9536.jpg

9535.jpg

Intenzifikace ČOV
Ve středu se uskutečnilo jednání na Státním fondu životního prostředí v Praze ve věci přidělení dotace na intenzifikaci ČOV Velké Březno. Jednali jsme o upřesnění podmínek pro přidělení dotace. V případě, že obec dotaci neobdrží, bude muset řešit investici do ČOV z vlastních zdrojů.

Vodní zdroje
V rámci koncepce hledání a posílení vodních zdrojů byly dokončeny vrtací práce na obnově vrtu č. 3 ve Vítově. Z předběžných odhadů lze usuzovat, že s úspěchem. Vše potvrdí čerpací zkouška. Po vyhodnocení bude stanoven následný postup při hledání dalšího zdroje. Jmenovitě jde o obnovu vrtu v lokalitě Drtič.

9537.mp4 6 262 kB

Přeji všem úspěšný další týden a našim dětem a učitelům konečně pohodové prázdniny.