Informace z úřadu - 3. týden

Stručná informace o důležitém dění v obci v tomto týdnu.

Jednání Rady obce
V pondělí se konalo 22. jednání Rady obce. Hlavním bodem programu byl návrh dohody na finálním finančním vypořádání s fy. Klement. Po dlouhém a složitém jednání bude zastupitelstvu předložen návrh dohody. Snad se již podaří celou akci úspěšně dokončit. Proběhlo též jednání s firmou, zajišťující dotaci na akci Workautové (cvičební) hřiště, které by mělo být vybudováno na bývalém volejbalovém hřišti vedle fotbalového v části Velké Březno. V letošním roce žádost o finanční dotaci zopakujeme a pokud bude schválena, zahájíme i realizaci.

Zdravotní středisko - dětská péče
Jednali jsme se zástupkyní poskytovatele zdravotních služeb paní doktorkou Soukupovou, která převzala lékařskou praxi dětské lékařky ve Velkém Březně. Bohužel se nepovedlo domluvit pokračování provozu přímo v našem zdravotním středisku. Nová dětská lékařka bude ordinovat pouze na zdravotním středisku v Ústí nad Labem, Malátova 14. Všichni zaregistrovaní pacienti MUDr. Müllerové zůstávají v registraci nové dětské lékařky MUDr. Soukupové. Budeme se snažit znovu obnovit v dohledné době praxi dětské lékařky v Velkém Březně.

Autobusové zastávky
Jednali jsme se zástupci Ústeckého Krajského úřadu, odboru dopravy, a zástupcem Ústeckého Dopravního podniku o umístění nových autobusových zastávek ve Vítově na konci obce cca. v úrovni pod zahrádkářskou kolonii. Oba zástupci vyjádřili předběžný souhlas a proto jsme ihned oslovili projektanta na zpracování návrhu umístění a technického řešení zastávek. O vývoji situace budeme informovat občany prostřednictvím obecních stránek.

Přeji všem spoluobčanům hezký víkend a úspěšný příští týden.