Informace z úřadu - 3. týden

Krátce z tohoto týdne.

Z obce
Dodavatel stavebních prací zahájil opravu schodiště do sálu kulturního domu Tivoli. Přístup na sál bude osazen novým schodištěm tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti návštěvníků. Pro zajímavost jsou přiloženy fotografie z probíhajících prací.

Z úřadu
Proběhlo jednání s administrátorem akce výstavba nové školní budovy za účelem vybudování nové školní družiny a odborných učeben. Připravujeme zahájení projektu. Nyní jde o zhotovení studie, která bude podkladem k zahájení výběru projektanta celé akce a zároveň podkladem pro tvorbu a podání žádosti o dotaci.
Proběhla kontrola na přidělení dotace z Ústeckého kraje na pořádání akce Hudební Tivolí léto 4. Závěr - akce byla provedena a vyúčtována v souladu s dotačním předpisem. Vše je v pořádku.

11139.jpg

11143.jpg

11145.jpg

11144.jpg

11140.jpg

11141.jpg

11142.jpg

11146.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):

Aktuální k 21. 1. 2022 5:04
Za čtvrtek přibylo 9 nových případů (ve středu 7) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z 56 případů ke včerejšku na 63 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 44; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zhoršila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 2.74 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 648. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (678.) jsme se posunutím o 30 příček zhoršili. Patříme mezi 10 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.
Informace o očkování:
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 65 % obyvatel, tj. 77 716 osob, z toho má 75 942 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 20 986 osob, z toho 20 871 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 246 osob.
V Ústeckém kraji je vykázáno očkování první dávkou u 489 533 osob (tj. 60 % obyvatel), z toho 476 811 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 65 %, ukončené očkování má 63 % občanů.

Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

11137.jpg

11138.jpg

Proti předchozímu týdnu máme dvojnásobný počet případů. Je to nárůst o 100%. Stále apeluji na všechny spoluobčany, aby důsledně dodržovali všechna požadovaná opatření k omezení šíření nemoci Covid. Buďme opatrní při setkávání s jinými lidmi a při návštěvě míst s vyšší koncentrací lidí. 

Přeji pohodové prožití dalšího týdne, hodně zdraví a buďte v této složité době k sobě ohleduplní.