Informace z úřadu - 30. týden

Další prázdninový týden je za námi a toto jsou týdenní zajímavosti z úřadu a obce.

Vodní hospodářství
Tento týden proběhlo opět několik jednání s hydrogeologem na téma zajištění pitné vody pro obyvatele. Hledáme další možné varianty řešení. Opětovně jsme jednali ohledně dotace na Intenzifikaci ČOV se zástupcem organizace, která zajišťuje administraci dotací - Dotace snadno. Vytipovali jsme oblasti, které budou mít pro obec v příštích období prioritu. Voda, komunikace, chodníky, bezpečnost, zeleň, sport, školství.

Bytový fond
Uskutečnil se další kontrolní den výstavby zateplení obecních domů. Vše zatím jde dle stanoveného harmonogramu.

Opravy v obci
Pokračuje oprava plynového přechodu přes Homolský potok v Litoměřické ulici, zatím probíhá budováním betonových základů pro uložení patek plynovodu. Po vyzrání betonu bude pokračovat výměna technologické části.

Rada obce
Připravovali jsme podklady pro jednání, které se bude konat 29. 7. 2020 od 16h a bude, kromě jiného, projednávat další postup ve vyřizování dotace na Intenzifikaci ČOV.

Opravy v obci
Pokračuje oprava plynového přechodu přes Homolský potok v Litoměřické ulici, zatím probíhá budováním betonových základů pro uložení patek plynovodu. Po vyzrání betonu bude pokračovat výměna technologické části.

Pozvánka na kulturní akce v obci
Všichni jsou zváni na Hudební Tivolí léto tuto sobotu od 16h v restaurace Tivoli. a na Zámek Velké Březno za pohádkou. Koná se pravidelně každou prázdninovou neděli od 14h.

A zítra na svatby - od 12h zámek, pak Velichov, zámek, Babiny, obecní úřad, to se nám to po korona viru pěkně nastřádalo.

Přeji všem hezký další týden (s rouškou) a hodně zdraví.