Informace z úřadu - 31. týden

Opět něco málo z dalšího prázdninového týdne. 

Bytový fond
Jednali jsme s administrátorem dotací a zhotovitelem stavby zateplení obecních domů. Kontrolovali a upřesňovali  jsme rozsah dosud provedených prací s rozpočtem stavby a žádostí o dotaci. Připravili jsme návrh změn a dodatek ke smlouvě. Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Rada obce
Ve středu se konalo mimořádné jednání 35. Rady obce. Byl dohodnut další postup ve věci dotace na intenzifikaci ČOV a výběrového řízení na tuto akci.

Všeobecné
Tento týden se také uskutečnilo jednání stavební komise, která projednávala žádosti stavebníků o stanoviska obce Velké Březno k jejich stavbám. Dále proběhlo jednání s firmou, která je pro obec odpovědnou osobou za provoz vodovodů a kanalizací, o zajištění této činnosti na další období. Konzultovali jsme závěrečnou zprávu a vyhodnocení využití obnoveného vrtu ve Vítově.

Pozvánka na již 3. ročník hudebního Tivolího léta
Tuto sobotu se uskuteční poslední večer zatím velice povedené akce. Všechny Vás zvu od 16 hod do Tivoli a přeji úspěšný další prázdninový týden.

9566.png