Informace z úřadu - 32. týden

Tento týden probíhal v režimu prázdnin. Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou a provoz úřadu je zajišťován tak, aby byly poskytnuty veškeré služby a zodpovězeny veškeré dotazy.

Bytový fond
Proběhl další kontrolní den výstavby zateplení bytových domů (Ústecká, Litoměřická/Na Výsluní). Práce pokračují dle harmonogramu stavby.

Školní jídelna
Jednali jsme s dodavatelem stavby školní jídelny ohledně reklamace netěsné střešní krytiny. Došlo k odstranění vady a čekáme, až opravu prověří počasí. 

Další informace z obce
Dále pokračuje oprava plynovodu v ulici Litoměřická. Nadále trvá objízdná trasa podél pravého břehu Homolského potoka. Jednali jsme s firmou, která nabízí prezentaci obecních webových stránek v digitálním prostředí. Uskutečnilo se mnoho dalších jednání, například příprava zadávací dokumentace na nákup hasičského vozu, workautového hřiště (venkovní cvičení).

Pozvánka na akce o víkendu
Tímto bych chtěl pozvat příznivce sportu na 39. ročník Memoriálu Bohuslava Vejrycha a Václava Lukáše, na fotbalové hřiště TJ Jiskra Velké Březno, 8. 8. 2020 od 9.30 hod první výkop. Viz webovské stránky obce Velké Březno.
Současné o víkendu jsou v obci organizovány další akce - Státní zámek Velké Březno pořádá výstavu s názvem Gladioly pro hraběnku Henriettu a v restauraci Tivoli je plánovaná akce IBIZA NIGHT

Přeji všem úspěšný další prázdninový týden.